Úvodní stránka

Lidé s deficitem alfa-1 antitrypsinu (AAT)

Deficit AAT je dědičné onemocnění, způsobené sníženou hladinou (nebo úplným chyběním) tohoto enzymu v krvi. Hlavním projevem deficitu AAT je rozedma plic (jinými slovy emfyzém nebo CHOPN). Riziko postižení plic záleží na hladině enzymu v krvi, čím je nižší, tím je riziko onemocnění větší.

Plíce však nejsou jediným orgánem, který může být postižený. Relativně často jsou postižena játra, asi 1/3 nemocných je ohrožena vývojem cirhózy jater. Postižení jiných orgánů je vzácné, ale lze se setkat s postižením kůže, střev nebo jiných orgánů.

Pokud se chcete dozvědět více o deficitu AAT, můžete na našich stránkách najít další důležité informace. Rádi bychom vám zde rovněž poskytli informace o novinkách v oblasti výzkumu, nových léčebných možnostech, ale také o osudech lidí s tímto onemocněním.